நான் விரும்பி வாசிக்கும் இணையதளங்கள்

 1. ஜெயமோகன்
 2. சமஸ் – பத்திரிகையாளர் 
 3. எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்  
 4. ஷோபாசக்தி 
 5. அ.முத்துலிங்கம்  
 6. கொழந்த 
 7. காலச்சுவடு
 8. மலைகள்.காம்
 9. கபாடபுரம்  
 10. பேயோன் 
 11. பதாகை 
 12. சொல்வனம் 
 13. சயந்தன்
 14. கோணங்கள்  
 15. யமுனா ராஜேந்திரன்
 16. பிரம்மராஜன்
 17. கலாப்ரியா 
 18. பவா செல்லத்துரை 
 19. அழியாச்சுடர் 
 20. Paris Review
 21. Jon McGregor
Advertisements