புத்தக/சினிமா பட்டியல்கள்

என் பார்வையில் இவை நல்ல பட்டியல்களாக இருக்கின்றன. நண்பர்கள் பரிந்துரைத்த பட்டியல்களும் இதிலிருக்கின்றன. அவற்றை இங்கு பகிர்ந்திருக்கிறேன்.

BOOKS

  1. 25 CONTEMPORARY BRITISH NOVELS YOU SHOULD READ RIGHT NOW

  2. 10 Japanese Books You Need to Read

  3. The 20 Best Books in Translation You’ve Never Read

  4. ஜெயமோகன் பரிந்துரை – தமிழ் நாவல்கள் 
  5. சிறந்த ஜப்பானிய நாவல்கள் – goodreads
  6. ஜப்பானிய இலக்கியம்
  7. எனக்கு பிடித்த கதைகள் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் 
  8. நூறு சிறந்த நாவல்கள் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் 
  9. நூறு சிறந்த சிறுகதைகள் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் 

FILMS

  1. 50 Modern Classics – BFI

(பட்டியல் தொடரும்)

Advertisements